פיקוח הנדסי - וילות

חברת עוז הנדסה מספקת מעטפת שירותי ניהול ופיקוח בניה לפרויקטים במגזר הפרטי על ידי צוות מהנדסים מוסמכים.
צוות החברה מלווה פרויקטים על כל שלביהם, החל משלבי הרעיון והתכנון, דרך שלבי הביצוע ועד שלב הגמר, המסירה ושנת הבדק.
עבודת הפיקוח מבוצעת על ידי מפקח בניה מורשה ומנוסה וכולל ניהול בקרות ותהליכים מתחילת הפרויקט ועד סופו.
מטרת הפיקוח הינה להבטיח את הצלחת הפרויקט תוך שמירה על זכויות הלקוח, איכות בלתי מתפשרת, ביצוע בקרות ושמירה על סטנדרטים גבוהים ביותר על מנת להימנע מליקויי בניה, הוצאות מיותרות ועוגמת נפש עתידית.

 

 

שלב התכנון:

בשלב זה, תבצע החברה והמפקח בקרה על תכנון הפרויקט על מנת להימנע מחילוקי דעות עתידים בין התחייבות הקבלן לבין המבוצע בפועל.
מהנדס החברה הראשי יכתוב מפרט טכני עשיר לפרויקט תוך ירידה לרזולוציות גבוהות המונעות סימני שאלה עתידיים.
כמו כן, יבצע המפקח מעבר על תוכניות הגשה על מנת לוודא הימצאות כלל הסיכומים וההתחייבויות וכן על מנת לאתר כשלים מקדימים ולבצע בדיקת התאמה בין תוכניות העבודה לבין ההיתר והתחייבות הקבלן.
בשלבים המוקדמים, יבצע המפקח תיאום הנדסי בין הגורמים השונים הכוללים את אדריכל הפרויקט, קבלן ראשי, קבלני המשנה ועוד.
פירוט שלבי התכנון:
א. כתיבת מפרט טכני – בטרם יחל הפרויקט, יוודא המפקח כי לפרויקט קיים מפרט טכני מפורט היורד לרזולוציות גבוהות בכל התחומים על מנת להימנע מחילוקי דעות ואי הבנות בעתיד.
המפרט מכיל בתוכו את סוגי החומרים הנבחרים, זיכויים, תמורות ופירוט העבודות. ב. מעבר ובקרה על תוכניות – בטרם יחל הפרויקט, יוודא המפקח כי כל התוכניות לביצוע מעודכנות ומכילות את צרכי הלקוח כפי שסוכמו מראש.

 

שלב הביצוע:

בשלב זה, עם תחילת העבודות, יכנס המפקח לשגרת ביקורים באתר.
המפקח יגיע לאתר מספר פעמים בשבוע לביצוע בדיקות שונות הכוללות התאמות ללוח הזמנים שנקבע מראש, בקרה הנדסית, בדיקת אישורים ושאר הנושאים ההנדסיים של הפרויקט.
המפקח ידרוש תעודות חובה כגון אישור מנהל עבודה מוסמך, תסקיר עגורן דו שנתי, בדיקות בטונים, אישורי מכון תקנים, אישורי יועצים ועוד.
אחת לשבוע, יפיק המפקח דו"ח התקדמות מפורט הכולל קצב התקדמות העבודה, התאמה לתקנים ומפרט טכני, התאמה לתוכניות, הצפת נושאים חשובים ועוד. כל אלו ועוד יבוצעו בשיתוף פעולה מלא אל מול גורמי המקצוע השונים תוך מתן "דין וחשבון" ללקוח בלבד.

פירוט שלבי הביצוע:
א. בקרה הנדסית (שלבי הביצוע) – החל משלב העליה לקרקע, יבקר המפקח מספר פעמים בשבוע על פי שיקול דעתו, יבצע בקרה על טיב ואיכות העבודה, בדיקת התאמה לתוכניות, בקרה על אישורים ותעודות כגון אישור מנהל עבודה מוסמך באתר, בדיקת ממונה ביצוע שלד, בדיקת תסקיר עגורן דו שנתי, בדיקות מעבדה, בדיקות ברזל מדגמיות, אישורי קונסטרוקטור ועוד.
ב. הפקת דוחות התקדמות – אחת לשבוע, יפיק המפקח דוח התקדמות באתר אותו יעביר למזמין העבודה תוך שמירה על סודיות. הדוח, ככל שיידרש, יועבר לקבלן ולעו"ד הדייר ויציף אי התאמות ועדכונים שוטפים.

 

שלב סיום ומסירת הפרויקט:

מפקח הבניה ילווה את שלבי המסירה תוך מתן דגשים ובקרה מלאה. המפקח יבצע פרוטוקול אל מול הקבלן, יאתר ליקויי בניה אשר אינם נראים לעין בלתי מקצועית, יפיק דוחות ביקורת מפורטים הכוללים תמונות, הערות, התאמה לתקנים, תמחור עלויות תיקון ועוד.
הדוחות יועברו לקבלן להמשך טיפול ויעברו בקרה חוזרת (פרוטוקול סופי) בטרם יאשר המפקח את שלב המסירה הסופי.

  • פרוטוקול טרום מסירה (ראשוני) – המפקח יפיק דו"ח בדק בית בשלב טרום המסירה על מנת לספק לקבלן זמן סביר לתיקון הליקויים בטרם יזמן הדיירים למסירה.
  • פרוטוקול מסירה (קבלת מפתח) – המפקח יפיק דו"ח נוסף בו ירכז את כל הפערים הנותרים ושאינם מהווים גורם שאינו ראוי למגורים.
  • המפקח יעביר הדוחות לקבלן ויהיה זמין לכל שאלה וייעוץ ככל שיידרש.

 

ליווי בשנת הבדק :

חברת הפיקוח תלווה את הדייר לאורך שנת הבדק מרגע מסירת הדירה ועד סיום תקופת השנה ותהיה זמינה לכל שאלה.

שימו לב:

איתור ליקויים בשלב מוקדם יחסוך עוגמת נפש עתידית והוצאות כספיות מיותרות.

לא יוצאים לפרויקט ללא מפקח מטעם הדיירים אשר יגן וישמור על הזכויות ההנדסיות שלכם